KurumsalPolitikamız

Politikamız

Bölünmüş yol ve otoyol projeleri; Yatay ve Dikey Trafik İşaretleri; tasarımı, imalatı, montaj, servisi ve satışı konularında faaliyet gösteren firmamız,

müşteri beklentileri ve isteklerinin tespit edilerek; teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, tasarımı gerçekleştirmek ve belirlenen zaman içerisinde projelendirme sağlayarak, ulusal ve uluslararası yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda hizmet gerçekleştirerek müşterilerimize zamanında hizmetlerimizi götürmeyi, çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak işbirliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve kurumun kuşaklar boyu istenen gelişimi sağlayarak üretim ve hizmet vermesini güvence altına almayı, ülkemiz ve uluslararası çevre mevzuatına uymak, kirliliği önlemek, çevreyi korumak ve güncelliğini sağlamak, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini kanun, mevzuat, yönetmelikleri doğrultusunda yerine getirmek, yine uluslararası sözleşmeden doğan tüm insani gereklilikleri sosyal sorumluluk bilinci ile uygulamak şirketimizin ve tüm Özgürler Trafik ailesinin temel politikasıdır.

 Özgürler Trafik, Yönetim Sistemleri Standartları ( 9001 – 14001 – 18001 ), Ürün Standartları ve 89/106/AT Direktifi gereklerini yerine getirmeyi ve hedeflerin etkinliğini sürekli izlemeyi iyileştirmeyi taahhüt eder...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Önceki Sayfa